Prof. Arvin Dibra
Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme I