Prof Arben Gjata
Sherbimi i Kirurgjise se Përgjithshme Digjestive III