Prof. Asc Dritan Alushani
Sherbimi i Kirurgjise Infantile
Dr. Suela Cinari
Sherbimi i Kirurgjise Infantile