Dr. Enkeleda Duka
Mjek Pediater
Dr. Mirzana Kapllanaj
Sherb.Ped.Onkohematologjike
D.Sh.M. Mirela Xhafa (Bizhuti)
Mjek Pediater Onkohematolog (DSHM)
Prof.Ass. Monika Kreka (Face)
Pedagog F.I. (D.SH.M)
Prof. Ass. Donjeta Bali (Alia)
Mjek Pediater Onkohematolog
Prof. Anila Godo
Shef Petagog – (Prof.)