Dr. Mirzana Kapllanaj
Sherb.Ped.Onkohematologjike
D.Sh.M. Mirela Xhafa (Bizhuti)
Mjek Pediater Onkohematolog (DSHM)
Prof.Ass. Monika Kreka (Face)
Pedagog F.I. (D.SH.M)
Prof. Eleni Nastas (Thoma)
Mjek Pediat.Onkohem.(Prof.Ass.)
Prof. Ass. Donjeta Bali (Alia)
Mjek Pediater Onkohematolog
Prof. Anila Godo
Shef Petagog – (Prof.)