Shërbimi i Urgjencës Kirurgjikale

Rreth Nesh

sherbimi-urgjence-kirurgjikale

Pranë Shërbimit të Urgjencës Kirurgjikale QSUT kryhet vlerësimi i plotë multidisiplinar dhe menaxhimi i pacientëve kirurgjikalë me sëmundje kritike. Ekipi i specialistëve të shërbimit menaxhon nevojat e këtyre pacientëve dhe mundëson kujdes të plotë për të gjitha grupmoshat mbi 16 vjeç. Ky shërbim funksionon si një specialitet i kirurgjisë për pacientët me kushte akute, të rrezikshme për jetën. Kujdesi kirurgjikal përfshin njohuritë, shkathtësitë e teknikave operative dhe procedurat kirurgjikale të cilat i shpëtojnë jetën pacientit dhe përfshijnë shumëllojshmëri të disiplinave mjekësore që ju përgjigjen situatave si dëmtimet e organeve, djegiet, infeksionet, inflamacionet akute ose ishemitë digjestive. Në Urgjencën Kirurgjikale ofrojnë shërbimin mjekë të klinikave kirurgjikale si Klinika e Sëmundjeve Digjestive, Urologji, Kirurgji e përgjithshme. Ky shërbim është i pajisur me dhoma operative dhe njësi të kujdesit intensiv.

Rreth aktivitetit vjetor të shërbimit:

 • Pacientë të trajtuar në shërbim (pranim dhe mikrokirurgji): rreth 40 000
 • Pacientë të trajtuar me procedura mikrokirurgjikale: rreth 11 000
 • Vizita: rreth 30 000
 • Shtrime urgjente: rreth 4000

Shërbimet e Ofruara

Patologjitë që trajton Urgjenca e Kirurgjisë:

 • Apandesit akut
 • Kolecistit akut
 • Hernie të komplikura
 • Ishemi Digjestive
 • Ileus
 • Melena
 • Hemoragji gastrointenstinale
 • Ulcera hemoragjike
 • Kolika renale
 • Adenoma të prostatës urgjente të komplikuara
 • Abscese

Kontakt:

+ 355 (4) 2349336 shërbimi (24h/24)

Gjej shërbimin në hartë:

Stafi yne

Shërbimi i Urgjencës Kirurgjikale

Shef Shërbimi i Urgjencës Kirurgjikale

Dr.Armando Hoxha