Shërbimi i Okulistikës

Rreth Nesh

okulistika 1 original

Shërbimi i Okulistikës është themeluar si shërbim universitar së bashku me ORL në vitin 1957.Prej themelimit të tij dhe në vazhdim në shërbim kanë dhënë kontributin e tyre figura të rëndësishme të mjekësisë shqiptare si Prof. Kristo Kristidhi, në atë kohë shef i shërbimit, funksion që e ushtroi deri në vitin 1969, Prof. Besim Zyma, në cilësinë e shefit të departamentit dhe shumë specialist të tjerë.

Kanë drejtuar shërbimin e okulistikës ndër vite:

1969 – 1973 Doc. Andrea Aroni

1973 – 1988 Dr. Ylli Shtylla

1988 – 2005 Prof. Sulejman Zhugli

2005 – 2007 Prof.Ass. Pajtim Lutaj

2007 – në vazhdim Prof.Asc. Vilma Mema

Shërbimet e ofruara

Në këtë shërbim shtrohen të sëmurë me patologji të ndryshme të syrit dhe ofrohen këto shërbime mjekësore:

Kabineti i retinopatisë diabetike dhe segmenti posterior
Prof.Ass.Vilma Mema

Kabineti i segmentit anterior
Prof. Dr. Pajtim Lutaj

Kabineti segmentit posterior, Retinopatise diabetike
Prof.Ass.Ali Tonuzi

Kabineti glaukomës
Prof.Ass.Arjeta Grezda

Kabineti kornesë
D.Sh.M. Anila Monka

Kabineti neurooftalmologjisë
Dr. Julinda Jaho

Kabineti i rrugeve lakrimale
Dr. Eralda Leci

Kabineti okulo plastikave dhe rrugëve lakrimale
D.Sh.M.Amarildo Belshi

Kabineti i oftalmopediatrise dhe strabizmologjise
D.Sh.M. AlketaTandili

Kabineti i Uveitit
D.Sh.M.Ilir Arapi

Kabineti i Segmentit anterior
  Dr.Matilda Islamaj

Ekzaminimet:

 • Biomikroskopi
 • Oftalmoskopi
 • Autorefraktokeratometri
 • Exoftalmometri
 • Tonometri
 • Fushavizive
 • A-scan

Procedurat që realizohen në këtë shërbim:

 • Procedura ambulatore
 • Prova kanalikulare
 • Sondazhi i rrugëve lakrimale

Ndërhyrje spitalore

 Prej vitesh Sherbimi Okulistikes ofron me sukses një gamë të gjërë të ndërhyrjeve kirurgjikale në sy me teknika bashkëkohore, prej vitit 2019 e në vazhdim është siguruar nga spitali e gjithë paketa e kataraktës që vazhdon të aplikohet me sukses në këtë shërbim.

Gjithashtu në Shërbimin tonë realizohet trajtimi me Injeksione Intra-vitreale.

 1.  Kirurgjia e kataraktes
 2. Kirurgjia e glaukomes
 3. Kirurgjia e rrugëve lakrimale
 4. Kirurgjia e strabizmit
 5. Kirurgjiari konstruktive palpebrale
 6. Plastikatokulare
 7. Kirurgjia e orbitës
 8. Ekscisioni i pterigionit
 9. Extirpimi i chalazionit
 10. Extirpimi i moluskutkontagioz
 11. Injeksione intravitreale
 12. Trajtimi kirurgjikal i traumave te syrit

Shërbimi i urgjencës ofrohet 24h për të gjithë traumat e syrit.

Mjekët Ditët Ora
Prof.Asc. Vilma Mema E Hënë 09.00 – 11.00
Prof.Asc. Ali Tonuzi 10:00-12:00
Dr.Sh.M. Amarildo Belshi 09:00-11:00
Prof.Asc.Arjeta Grezda 8:00- 10:00, 09:00-11:00
Dr. Anila Monka 09:00-11:00, 11:00- 12:00
Dr. Sh.M.Ilir Arapi 14:30 – 15:30,

10.30 – 12:00,

08:30 – 09:30

Prof.Dr. Pajtim Lutaj 08:00 – 10:00, 08:00-11:00
Dr.Matilda Islamaj 12:00 – 13:00, 11:00 – 13:00
Prof.Asc. Vilma Mema E Martë 09:00-11:00
Prof.Asc.Arjeta Grezda 8:00- 10:00, 09:00-11:00
Dr. Sh.M. Alketa Tandil 09:00-11:00
Dr. Sh.M.Ilir Arapi 14:30 – 15:30,

10.30 – 12:00,

08:30 – 09:30

Dr. Eralda Leci 08:00-09:00,

12:00 – 13:00

Prof.Dr. Pajtim Lutaj 08:00 – 10:00, 08:00-11:00
Prof.Asc. Vilma Mema E Mërkurë 09:00-11:00
Prof.Asc. Ali Tonuzi 10.00 – 12.00
Prof.Asc.Arjeta Grezda 8:00- 10:00, 09:00-11:00
Dr. Sh.M. AlketaTandil 09:00-11:00
Dr. Julinda Jaho 10:00 – 12:00,

13:30 – 14:30,

13:00 – 14:00

Prof.Dr. Pajtim Lutaj 08:00 – 10:00, 08:00-11:00
Dr.Matilda Islamaj 12:00 – 13:00, 11:00 – 13:00
Prof.Asc. Vilma Mema E Enjte 09:00-11:00
Dr.Sh.M. Amarildo Belshi 09:00-11:00
Dr. Anila Monka 09:00-11:00, 11:00- 12:00
Dr. Sh.M. AlketaTandil 09:00-11:00
Dr. Sh.M.Ilir Arapi 14:30 – 15:30,

10.30 – 12:00,

08:30 – 09:30

Dr. Eralda Leci 08:00-09:00,

12:00 – 13:00

Prof.Dr. Pajtim Lutaj 08:00 – 10:00, 08:00-11:00
Prof.Asc. Vilma Mema E Premte 09:00-11:00
Prof.Asc.Arjeta Grezda 8:00- 10:00, 09:00-11:00
Dr. Julinda Jaho 10:00 – 12:00,

13:30 – 14:30,

13:00 – 14:00

Prof.Dr. Pajtim Lutaj 08:00 – 10:00, 08:00-11:00