Shërbimi i Statistikës

Stafi yne

Shërbimi i Statistikës

Prof.Ass.Elizana Zaimi (Petrela)
Shef Shërbimi i Statistikës

Dr.Alketa Spahiu
Dr.Ilir Akshija