Shërbimi i Laboratorit të Anatomisë Patologjike

Prof. Asc. Majlinda Ikonomi
Shef Shërbimi i Laboratorit të Anatomisë Patologjike