QSUT mbledh Komisionin Mjekësor Spitalor (KMS), në takimin e parë për vitin 2016

23/02/2016

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” mblodhi ditën e martë, datë 23 Shkurt 2016, Komisionin Mjekësor Spitalor (KMS), një organ funksional këshillimor pranë Drejtorit të Përgjithshëm në përbërjen e të cilit janë Shefa të shërbimeve mjekësore të QSUT dhe mjekë të përzgjedhur të shërbimeve mjekësore. Gjatë mbledhjes së parë për vitin 2016 Komisioni diskutoi mbi performancën e institucionit në 2015-tën, bazuar në evidencat dhe të dhënat statistikore mbi aktivitetin e QSUT, treguesit e performancës spitalore si dhe treguesit tekniko-financiarë.

Ky Komision miratoi krijimin e Komitetit për Kontrollin e Infeksioneve Spitalore për vitin 2016, një strukturë e rëndësishme teknike, përgjegjëse për parandalimin dhe uljen e infeksioneve spitalore. Përbërja, fuqizimi dhe rivlerësimi i tij për të përftuar një komitet aktiv në gjendje të mirëpërcaktojë një strategji apo plan veprimi për vitin 2016 me objektiva konkrete dhe të matshme, politika të qarta për parandalimin dhe uljen e infeksioneve spitalore si dhe planin e punës për trajnimin dhe edukimin në vazhdim të stafit mjekësor dhe infermieror për kontrollin e infeksioneve spitalore në shërbimet mjekësore të QSUT.

Kontributi i anëtarëve të Komisionit, analiza dhe propozimet e tyre u ndalën në çështje të tjera në axhendë siç ishin aprovimi i listës së mjekëve konsulentë në shërbimet e QSUT, propozimet për rifresikimin e Komisionit Ndërspitalor dhe problematikat në Urgjencën e Sëmundjeve të Brendshme.

Posted in Lajme by admin qsut