PËRGJEGJËS SEKTORI NË SEKTORIN E INXHINIERISË KLINIKE