PËRGJEGJËS NË ZYRËN E RADIOMBROJTJES, TË DREJTORISË SË IT DHE INXHINIERISË KLINIKE