Aktiviteti i Psikologut

Aktiviteti  psiko-diagnostik  mbështetet në kontributin  e instrumentave të vlerësimit si teste, bateri testesh specifikë  dhe programeve të  ri-testimit për të provuar efektivitetin e ndërhyrjes.

Kërkesa për dhënien e ndihmës psiko-sociale përgjatë periudhës së shtrimit në spital  vjen nga mjeku kurues i klinikës, pacientit/familjarit ose me iniciativën e vetë psikologut apo punonjësit social.

Për pacientët ambulatorë, të cilët kurohen në reparte të ndryshme mjekësore të QSUT-së, ndihma psiko-sociale u ofrohet duke rezervuar vizitën pranë psikologut apo punonjësit social të shërbimit përkatës.

Aktiviteti i psikologut dhe punonjësit social në shërbimet për të rritur:

 • Psikodiagnostikim;
 • Vlerësim psikologjik/Vlerësim i funksionimit social;
 • Këshillim;
 • Mbështetje psikologjike/sociale pacientit dhe familjarit;
 • Psikoedukim;
 • Orientim i pacienteve drejt rrjeteve mbështetëse publike/jopublike;
 •  

  Aktiviteti i psikologut dhe punonjësit social në shërbimet pediatrike:

 • Psikodiagnostikim;
 • Vlerësim psikologjik/Vlerësim i funksionimit social;
 • Trajtim përmes terapisë së lojës;
 • Këshillim;
 • Mbështetje psikologjike/sociale pacientit dhe familjarit;
 • Psikoedukim;
 • Realizimin e aktiviteteve argëtuese;
 • Orientim i familjarëve të pacienteve drejt rrjeteve mbështetëse publike/jopublike.