Për Donacion

Për Donacione

Të gjithë të interesuarit për të bërë donacione në QSU “Nënë Tereza” (QSUNT) luten të drejtojnë një letër interesi në formë shkresore apo elektronike në adresat zyrtare të QSUNT.
Drejtoria, pasi të bëj vlerësimin e shprehjes së interesit do tju orientojë për proçedurat e mëtejshme.