Në kuadrin e projektit “Përmirësimi Sistemit Shëndetësor”, Banka Botërore do të mbështesë QSU”Nëne Tereza”në zgjerimin dhe rehabilitimin e spitalit pediatrik

16/11/2018

 

 

 

Nga takimi me delegacionin e Bankës Botërore, kryesuar nga Znj.Tania Dmytraczenko, drejtuese për rajonin e Evropës Qëndrore dhe Azisë për cështje të shëndetit, ushqyerjes dhe popullsisë.
si dhe do të ofrojë asistencë teknike për vlerësimin dhe përmirësimin e menaxhimit spitalor.

Gjatë këtij takimi u diskutuan gjithashtu edhe çështje të rëndësishme të lidhura me reformimin e sistemit shëndetësor, ku QSU”Nëne Tereza” luan një rol shumë të rëndësishëm si institucioni që ofron nivelin më të lartë terciar universitar dhe klinik për diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e pacientëve.

Vazhdojmë të punojmë për të përmirësuar shërbimin ndaj pacientëve. #WorldBank #QSUT

Posted in Lajme by admin qsut