Manika Kreka (Face)

Manika Kreka (Face), Mjek Shërbimi

D.Sh.M.Manika Kreka (Face)

Specialiteti: Pedagog F.I. (D.SH.M)

Punon pranë: Shërbimi i Onkohematologjisë (Pediatrike)

Pozicioni i punës:

Ushtron aktivitetin prej vitit:

Office Location

Spitali Pediatrik
QSUT “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë
Telefon: 042 363479
Email:

[tabs class=””] [tab title=”Curriculum”]

Edukimi profesional

Specializimi

Kualifikime

[/tab] [tab title=”Publikime”][/tab] [/tabs]