Kontaktoni Marrëdhëniet me Publikun

Kontaktoni Marrëdhëniet me Publikun

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë

Numri i telefonit +355 4 2349233

Marrëdhëniet me publikun janë një përgjegjësi e vazhdueshme e të gjithë punonjësve të QSUT.

Ky interesim dhe kjo përgjegjësi nënkupton ndërtimin dhe ruajtjen e besimit të publikut në ndershmërinë dhe efektivitetin e shërbimit publik dhe atij të kujdesit shëndetësor në veçanti.

Për të ndihmuar në çdo kërkesë, vërejtje apo shqetësim, ju lutemi të lidheni me:

Marrëdhëniet me Pacientët dhe Publikun
+355 4 2349233
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)

Marrëdhëniet me mediat
+355 4 2349551
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)

Burimet Njerëzore
+355 4 2349250
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)

Sektori Psikosocial
+355 4 2349611
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)