Inagurohet Urgjenca e re Pediatrike në QSU-të

Inagurohet urgjenca e re pediatrike në QSUT me më shumë hapësira dhe mundësi trajtimi në kushte dhe standarte bashkëkohore për pacientët e vegjël.

Një spital më miqesor me fëmijët, infrastrukturë moderne dhe e përshtatur për fëmijë.

Sistem triazhimi, korsi e shpejtë për emergjencat dhe sitem i ri elektronik për menaxhimin e rradhëve për pacientët.