Four Columns

With Filter

Dr. Irma Hajdari, mjeke pediatre pranë Urgjencës pediatrike

Intervistë me D.SH.M Sonila Tomori, Mjek Psikiatër për fëmi

Dr. Andrin Tahiri, Shef Shërbimi i Toksikologjisë Klinike Si

Prof.Ass Loreta Kuneshka, mjeke dermatologe pranë Shërbimit

D.SH.M Andi Kaçani, mjek kardiokirurg pranë Shërbimit të Kar

D.SH.M Anila Harshova, mjeke pranë Shërbimit Psikiatrik, PAI

Prof.Dr. Argjent Tafaj, mjek pranë Shërbimit të Reumatologji

D.Sh.M. Eris Mësonjësi, Alergologe & Imunologe Klinike, Shër