DSHM. Rezart Xhani
Sherbimi i Kirurgjise Urologjike II