DSHM Andis Qendro
Sherbimi i Kirurgjise Maxilo Faciale