Prof. Asc. Altin Veshti
Sherbimi i Kardiokirurgjise