Dr. Kozeta Loshi
Mjek Urgjence
Dr. Daniel Andoni
Mjek Urgjence
Dr. Elton Dervishi
Mjek Urgjence
Dr. Besmir Fetahi
Mjek Urgjence
Dr. Petrit Vargu
Mjek Urgjence
Dr. Anduela Cuko
Mjek Urgjence
Dr. Kozeta Loshi
Mjek Urgjence
Dr. Kostela Gecaj
Mjek Urgjence
Dr. Aderisa Xhetani
Mjek Urgjence