Dr. Borjana Jahaj
Mjek Roterapet Onkolog
Dr. Amanda Zeko
Mjek Kimioterapeut Onkolog
Dr. Bledi Kreka
Pergjegjes Njesie
Dr. Bianka Shima
Mjek Onkolog
Dr. Erald Karaulli
Mjek Onkolog
Dr. Romeo Bani
Mjek Kimioterapeut Onkolog
Dr. Sotiraq Senjo
Mjek Kimioterapeut Onkolog
Dr. Anastela Mano
Mjeke Radioonkologe