Shërbimi i Reanimacionit të Kardiologjisë

Shërbimi i Reanimacionit të Kardiologjisë

Dr.Arkel Duka

Dr.Ilir Sharka

Dr.Lindita Kresta