Shërbimi i Neurologjisë

Rreth Nesh

 

Neurologjia është specialitet mjekësor që ka të bëjë me çrregullime të sistemit nervor. Neurologjia merret me diagnostikimin dhe trajtimin e të gjitha kategorive të sëmundjeve që përfshijnë sistemin nervor qendror dhe ate periferik; ky i fundit ndahet ne sistemin nervor autonom dhe sistemin nervor somatik. Neurologu në Shërbimin e Neurologjisë në QSUNT është një mjek i specializuar në Neurologji, i trajnuar për të diagnostikuar dhe trajtuar çrregullime neurologjike.

Shërbimi i Neurologjisë në Shqipëri, është formuar në vitet 50’ ndën drejtimin e Profesor Prezës dhe ekipit të mjekëve te njohur neurologë: Prof. Baboçi, Prof. Kuqo, etj.

Deri në vitin 1992 emërtimi ishte: Klinika e Neurologjisë si pjesë e spitalit NeuroPsikiatrik nr 5. Më pas Klinika e Neurologjisë ishte pjesë e QSU “Nënë Tereza” dhe nga viti 2000 emërtimi ndryshoi në  Shërbimi i Neurologjisë, gjithnjë pjesë e QSU “Nënë Tereza”. Klinikën e ka drejtuar Prof. Petrela dhe nga viti 1996 Klinikën e më pas Shërbimin e Neurologjisë e drejton Prof. Kruja.

Shumë neurologë kanë trajnime shtesë në një fushë të neurologjisë të tilla si neurologjia vaskulare, neurosonologjia, epileptologjia, semundjet neuromuskulare, neurologjia e sjelljes, menaxhimi i dhimbjes, neurofiziologjia dhe trajtimi i çrregullimeve të lëvizjes. Gjatë një ekzaminimi neurologjik, neurologu shqyrton historinë shëndetësore të pacientit, teston statusin mendor, funksionin e nervave të kokës, forcën, koordinimin, reflekset dhe ndjesinë. Ky informacion ndihmon neurologun të përcaktojë nëse problemi ekziston në sistemin nervor dhe, nëse po, ta lokalizojë atë. Lokalizimi i patologjisë është procesi kryesor me të cilin neurologët zhvillojnë diagnozën diferenciale. Analiza të mëtejshme mund të jenë të nevojshme për të konfirmuar diagnozën dhe udhëhequr terapinë dhe menaxhimin e duhur.

Testet që përdoren zakonisht në neurologji përfshijnë studime të imazhit të tilla si tomografia aksiale (CT), rezonanca magnetike (MRI), angiografia, elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), ekzaminimi i lëngut cerebrospinal.

Shërbimet e Ofruara

Patologjitë që trajton Shërbimi i Neurologjisë në QSUNT:

 1. Dhimbjet e kokës (Migrena, Dhimbjet tensive të kokës, dhimbjet cluster etj)
 2. Demencat (Alzheimer, demenca vaskulare etj)
 3. Sëmundjet cerebrovaskulare (Aksidentet cerebrovaskulare ishemike, hemoragjike etj)
 4. Epilepsitë
 5. Crregullimet e lëvizjes extrapiramidale (Sëmundja e Parkinson, Sëmundja e Huntington etj)
 6. Sëmundjet demielinizante (Skleroza Multiple etj)
 7. Sëmundjet neuromuskulare (Miastenia Gravis etj)
 8. Sëmundjet e sistemit nervor periferik (polineuropatitë, poliradikuloneuritet, dhimbjet radikulare)
 9. Sëmundjet e enëve të gjakut të trurit
 10. Komplikacione neurologjike të sëmundjeve sistemike

Ekzaminimi neurologjik:

 1. Historia shëndetësore e pacientit
 2. Testim i statusit mendor
 3. Funksioni i nervave të kokës
 4. Funksioni i nervave periferike
 5. Forca muskulare
 6. Koordinimi
 7. Ecja
 8. Reflekset
 9. Ndjeshmëria

Testet diagnostike që përdoren me shpesh në neurologji:

 1. Tomografia aksiale (CT)
 2. Rezonanca Magnetike (MRI)
 3. Angiografia
 4. Elektroencefalografia (EEG)
 5. Elektromiografia dhe Studimi I konduksionit nervor (EMG, ENG)
 6. Ekzaminimi i lëngut cerebrospinal.

Shërbimi ambulator

Konsultat ambulatore kryhen çdo ditë duke filluar në orën 09:00.

  Ditët Mjeku

Punkti

i Sëmundjeve

Vaskulare

E Hënë
 1. Dr.Shk.Sokrat Xhaxho
 2. As. Ilirjana Zekja
 3. Genci Çakçiri

Punkti

i Sëmundjeve

Demielinizante

E Martë
 1. Jera Kruja
 2. Pavllo Djamandi
 3. Dr. Meri Papajani

Punkti

i Sëmundjeve

Neuromuskulare

E Mërkurë
 1. Shk. Altin Kuqo
 2. Gentian Vyshka
 3. Meri Papajani
 4. Aida Quka

Punkti i Epilepsive

E Enjte
 1. Jera Kruja
 2. Serla Grabova
 3. Pavllo Djamandi
 4. Meri Papajani

Punkti

i Dhimbjeve

të Kokes

 1. Jera Kruja
 2. Aida Quka
 3. Serla Grabova

Punkti i Demencave

E Premte
 1. Shk. Sokrat Xhaxho
 2. Pavllo Djamandi
 3. Suzana Gjeçi
 4. Aida Quka

Punkti i Sëmundjeve

Ekstrapiramidale

 1. Shk. Altin Kuqo
 2. Genci Çakçiri
 3. As. Ilirjana Zekja

Gjej shërbimin në hartë: