Shërbimi i Rheumatologjisë

Shërbimi i Rheumatologjisë

Prof.Ass.Teuta Cico (Backa)
Shef Shërbimi i Rheumatologjisë

Prof.Argjend Tafaj
Dr.Artur Kollcaku
D.Sh.M.Artur Zoto
D.Sh.M.Dorina Serani (Ruci)
Dr.Ergeta Ktona
Dr.Valbona Duraj (Hoxha)