Shërbimi i Kirurgjisë Digjestive

Rreth Nesh

Shërbimi i Kirurgjisë DigjestiveShërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive III  është një ndër shërbimet kirurgjikale historike të Mjekësisë Shqiptare, të Fakultetit të Mjekësisë dhe të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.Ky shërbim përbëhet nga një trupë mjekësh të përkushtuar, të cilët punojnë me pasion në fushën e kirurgjisë digjestive duke ofruar trajtim të sigurt, etik dhe racional bazuar në prova dhe parime të shëndosha shkencore. Stafi i shërbimit përkujdeset çdo ditë për të siguruar shërbim cilësor dhe të personalizuar duke i kushtuar rëndësi të veçantë krijimit të një mjedisi të ngrohtë dhe miqësor që i shërben lehtësimit të stresit që sjell operacioni për vet pacientin dhe familjarët e tij 

Ndër objektivat kryesore të shërbimit janë:

Aplikimi i teknikave të reja kirurgjikale si në kirurgjinë e hapur ashtu edhe në atë endokopike, laparaskopike.

Tre fushat kryesore ku fokusohet aktiviteti janë:

1.Diagnostikimi dhe trajtimi patologjive kirurgjikale

2.Proceset e transferimit të dijeve dhe formimit profesional e të vazhdueshëm

3.Kërkimi shkencor dhe aplikimi i teknikave bashkëkohore

Rritja e gamës së interventeve kirurgjikale dhe aplikimi i metodave kirurgjikale me të përparuara përbën një ndër qëllimet bazë, aktualisht në shërbim realizohen të gjitha llojet e interventeve që realizohen edhe në klinikat simotra europiane, që nga kirurgjia e ezofagut dhe stomakut, ajo hepato-pankreatike, kirurgjia endokrine, ku vlen të përmendet trajtimi i suksesshëm kirurgjikal i tumoreve të mbiveshkores dhe atyre retroperitoneale, si dhe kirurgjia intestinale e proktologjike.

Në shërbim trajtohen në mënyrë profesionale një gamë e gjerë patologjish kanceroze me rezultate të afërta e të largëta të krahasueshme me ato europiane.

Kirurgjia mini invazive zë një peshë të rëndësishme  në këtë shërbim. Mbi 80% e kolecystectomive realizohen me rrugë Laparoscopike. Ka nisur gjithashtu kirurgjia mini invazive për ezofagun, colonin dhe herniet. ERCP është gjithashtu një zhvillim thelbësor në trajtimin e pengesave të rrugëve biliare.

Të gjithë kirurgët e këtij shërbimi, krahas formimit në vend, kanë vazhduar formimin e tyre të mëtejshëm në spitale dhe shërbime të rëndësishme europiane, si në Itali e Gjermani, por edhe në SHBA.

Formimi i vazhdueshëm përbën një nga bazat për të përparuar më tej në rrugën e vështirë të kirurgjisë ndaj është përmirësuar procesi i mësimdhënies dhe formimit të studentëve të cikleve të ndryshme.

Në qendër të gjithë punës të këtij shërbimi janë pacientët. Vizioni i këtij shërbimi është dhe mbetet përkujdesja maksimale për çdo pacient.

Numrin më të madh të ndërhyrjeve kirurgjikale e mbajnë ndërhyrjet laparaskopike hepato-biliare, realizuar nga një pjesa më e madhe e mjekëve të klinikës. Trajtimi i pankreatitit akut ka pësuar evolucion të dukshëm të pranueshëm dhe të përqafuar. Futja e ERCP në pankreatitin biliar ka përmirësuar rezultatet e trajtimit të kësaj patologjie. Gama e ndërhyrjeve të kirurgjisë kolorektale përfshin realizimin e të gjitha llojeve të ndërhyrjeve kirurgjikale.

Mezorekectomia dhe kyrazhi ganglionar kanë përmirësuar ndjeshëm jetëgjatësinë dhe kanë ulur recidivat. Kombinimi i kimioterapisë dhe radioterapisë preoperatore ka çuar në realizimin e ndërhyrjeve kirurgjikale dhe në ato raste të vlerësuara si të pamundura.

Është shtuar në mënyrë të ndjeshme numri i rasteve me tumor të segmentit ezogastrik të tubit digjestiv. Mbizotërojnë ndërhyrjet radikale në kirurgjinë e ezofagut dhe stomakut, pa përjashtuar rastet paliative të përcaktuara nga stadi.

Shërbimet e Ofruara

Ndër procedurat kirurgjikale më të shpeshta që aplikohen janë:

  • Kirurgjia Ezogastrike
  • Kirurgjia hepato-biliare
  • Kirurgjia Pankreatike
  • Kirurgjia Endokrine.
  • Kirurgjia Kolorektale
  • Kabineti i Proktologjisë
  • Kirurgjia e Urgjences

Për trajtimin e patologjive specifike në Shërbimin e Kirurgjisë së përgjithshme funksionojnë :

  • Laparoskopia
  • Endoskopia

Konsultat kirurgjikale

Mjeket Ditët Orari
 
Ardit Kaçani / Gjergji Andrea (Megi) E Hënë
Prof. Asc. Enton Bollano
Dr. Dritan Rehovica E Martë
Dr. Arjan Saliaj
Prof. Asc. Enton Bollano
Dr. Devid Belalla E Mërkurë
Dr. Shk. Dariel Thereska (Erinda)
Prof. Asc. Enton Bollano
Dr.Shk Gjergji Andrea / Ardit Kacani / Ervin Gjerazi (Dorilda) E Enjte
Dr.Shk Endrit Shehu
Prof. Asc. Enton Bollano
Ibrahim Bruka / Arjan Saliaj / Ardit Kacani E Premte
Dr.Shk Ervin Gjerazi
Prof. Asc. Enton Bollano

Gjej shërbimin në hartë: