Shërbimi i Anestezi – Reanimacionit

Rreth Nesh

sherbimi-anestezi-reanimacion

Anestezia është procedura e cila aplikohet në përgjithësi përpara ndërhyrjeve kirurgjikale me qëllim që të bëjë gjithë apo një pjesë të trupit të pandjeshme ndaj dhimbjes. Specialisti anestezist i QSUNT është i trajnuar për ushtrimin e kujdesit intensiv, trajtimin e dhimbjes, traumat, sëmundjet e brendshme, kardiologji, farmakologji. Specialisti anestezist vepron në tri aspekte kryesore: përgatitjen e pacientit para operacionit, aplikimin e anestezionit, trajtimi i nevojshëm duke mbajtur të gjitha vlerat referuese të trupit në kufijtë e normës gjatë operacionit, sigurimin e pacientit pa dhimbje pas operacionit.

Veç funksionit të anestezistit specialisti ka edhe funksionin e reanimatorit dhe thirret për të punuar në shërbimin e anestezisë duke u kujdesur për raste urgjente. Ai kontribuon në krijimin e ndihmave të para, zbatimin e kujdesit dhe të mbikëqyrjes që synojnë restaurimin dhe ruajtjen e funksioneve vitale të pacientit.

Shërbimet e Ofruara

Shërbimi i Anestezisë në QSUNT funksionon në Reanimacionin Qendror dhe në shërbime të ndryshme të QSUNT duke u përkujdesur për shtrimet dhe operacionet kirurgjikale:

 • Shtrime nga endokrinologjia
 • Shtrime nga gastrohepatologjia
 • Shtrime nga hematologjia
 • Shtrime nga sëmundjet infektive
 • Shtrime nga kirurgjia, klinika e parë
 • Shtrime nga Kirurgjia, klinika e tretë
 • Shtrime nga urologjia
 • Shtrime mjekësia interne
 • Shtrime nga nefrologjia
 • Shtrime nga neurologjia
 • Shtrime nga reanimacioni i kardiokirurgjisë
 • Shtrime nga Spitali i Burgut
 • Shtrime nga toksikologjia
 • Shtrime nga Urgjenca e I
 • Shtrime nga Urgjenca e II

Klinika e ORL

 • Operacione me anestezi gjenerale
 • Operacione me anestezi lokale

Operacione në Okulistikë

 • Operacione me anestezi gjenerale

Operacione në OMF

 • Operacione me anestezi gjenerale
 • Operacione me anestezi venoze + lokale
 • Operacione me anestezi lokale
 • Pacientë në dhomën e zgjimit
 • Reanimacion
 • Urgjenca
 • Mikrokirurgji

Kirurgjia I

 • Gjenerale
 • E kombinuar gjenerale + regjionale
 • Spinale
 • Intravenoze

Kirurgjia III

 • Operacione me anestezi të përgjithshme
 • Operacione me anestezi spinale + lokale

Klinika e kardiokirurgjisë

 • Paciente kardiake (anestezi gjenerale)
 • Intervente vaskulare
 • Interrvente vena varikoze

Klinika e djegie plastikës

 • Gjenerale
 • E kombinuar gjenerale + regjionale

Kirurgjia infantile

 • Me intubim
 • Pa intubim

Reanimacioni i shërbimit të sëmundjeve infektive

 • Shtrime ne reanimacion
 • Reanimacioni i neurokirurgjisë
 • Shtrime ne reanimacion

Shërbimi i urologjisë

 • Operacione total
 • Anestezi spinale
 • Anestezi peridurale
 • Anestezi e përgjithshme
 • Sedacion

Shërbimi i onkologjisë

 • Me anestezi lokale
 • Me anestezi gjenerale
 • Me anestezi spinale
 • Me anestezi endovenoze

Gjej shërbimin në hartë: