Shërbimi i Laboratorit Mikrobiologjik

Aktivitet pedagogjik dhe akademik

Laboratori i Mikrobiologjisë në QSUNT shërben si laborator ku zhvillojnë praktikën mësimore të studentëve dhe specializantëve të shkollave të ndryshme të specializimit të Universitetit të Mjekësisë.