Shërbimi i Laboratorit Klinik – Biokimik

Rreth nesh

Shërbimi i Laboratorit Biokimik Klinik, është njësi e sistemit shëndetësor dhe arsimor që realizon funksione akademike dhe kërkimore shkencore si pjesë e QSUNT dhe UMT.

Aktiviteti kërkimor shkencor:

Shërbimi i Laboratorit Biokimik Klinik është një qendër e rëndësishme kërkimore ne fushën e mjekësisë laboratorike dhe jo vetëm, duke marre pjese në punime kërkimore, projekte kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, punime doktorature apo diplome për studentet e ciklit të dytë dhe të tretë etj.