Na Kontaktoni

Na Kontaktoni

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë

Numri i telefonit +355 4 2349233

Shërbimi Urgjencës së Sëmundjeve të Brendshme
Spitali i Urgjencave
+355 4 2349178

Shërbimi i Urgjencës Pediatrike
+355 4 2349444

Shërbimi i Toksikologjisë
+355 4 2349175

Klinika e Trajtimit të Varësisë Alkoologjike
+355 4 2349215

Shërbimi i Konsultave të Përgjithshme
+355 4 2349502
+355 4 2349504

Marrëdhëniet me Pacientët dhe Publikun
+355 4 2349233
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)

Marrëdhëniet me mediat
+355 4 2349551
(e hënë-e enjte 08:00-16:30)
(e premte 08:00-14:00)