DSHM Andis Qendro

DSHM Andis Qendro

Sherbimi i Kirurgjise Maxilo Faciale

departments: Kreu, Shërbimi i Kirurgjisë Maxilo-Faciale
positions: Sherbimi i Kirurgjise Maxilo Faciale