QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Shpallje kërkesë për donacion

Shpallje kërkesë për donacionNJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

Me anë të kësaj thirrje Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen e të interesuarve, lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit mjekësor dhe ofrimin e ndihmës për suport në rritjen e cilësisë së shërbimit.

 

Nisur nga proçedura e transportimit të barnave brënda ambjenteve të Spitalit dhe domosdoshmëria për të ofruar një shërbim sa më lehtësues, të shpejtë dhe optimal për pacientët; lind nevoja për pajisje suport për këtë proçes; përkatësisht për automjet transporti /furgon frigoriferik.

 

Automjeti i kërkuar duhet të plotësoj disa kritere bazuar edhe në qëllim për të cilin kërkohet, përkatësht ai duhet të jetë viti i prodhimit jo më parë se viti 2000. Tonazhi i automjetit duhet të jetë deri në 3.5 ton. Të katër gomat duhet të jenë të mira dhe në gjendje pune.

 

Automjeti duhet të jetë i pajisur me frigorifer të inkorporuar ose jo në pjesën e mbraprme të tij, për të mundësuar lëvizjen e barnave në çdo temperaturë.

 

Automjeti duhet të jetë në gjendje shumë të mirë teknike dhe motorike dhe nuk duhet të ketë dëmtime të jashtëm.

 

Dokumentacioni duhet të jetë i rregullt dhe sipas legjislacionit në fuqi.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve,

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”