QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Shpallje kërkesë për donacion ( Shërbimi Onkologjik )

Shpallje kërkesë për donacion ( Shërbimi Onkologjik )NJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

I Nderuar

 

Me anë të kësaj thirrje Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen e të interesuarve, lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit mjekësor dhe ofrimin e ndihmës ne rritjen e cilësisë së shërbimit.

 

Nisur nga rritja e numrit të pacientëve që marrin trajtimin me kimioterapi në spitalin ditor, krijimi I kushteve sa më optimale për marrjen e trajtimit, si dhe uljen e kohës së pritjes për pacientet, kërkojmë donatorë për paisjen me 10 poltronë për këtë shërbim.

 

Vendosja e këtyre poltronëve të reja në ambjentet e spitalit ditor në shërbimin Onkologjik do të rriste cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve,

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”