QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Shpallje kërkesë për donacion për Planin Antizjarr

Shpallje kërkesë për donacion për Planin AntizjarrNJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

Me anë të kësaj thirrje Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen tuaj lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e infrastrukturës në mbrojtjen nga zjarri.

 

Q.S.U “Nënë Tereza” është qëndra më e madhe shëndetësore dhe universitarëe e cila jep shërbimn terciar për mbarë vendin. Mesatarisht marrin shërbim rreth 350.000 pacientë në vit nga 2967 punonjës dhe disa mijëra vizitorë. Rrjedhimisht, ambjentet e QSUT duhet të sigurta dhe sipas standarteve bashkëkohore.

 

Nisur nga objektivat tona për arritjen e këtyre standarteve kërkojmë bashkëpunimin tuaj për realizimin e projektit të mbrojtjes kundra zjarrit dhe planin e evakumit.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve.

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”