Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Rreth Nesh

sherbimi-laboratori-mikrobiologjik

Shërbimi i Mikrobiologjisë merr pjesë në diagnozën dhe ndjekjen e pacientëve spitalorë dhe ambulatorë, duke kryer analizat e përcaktuara nga personeli mjekësor në përputhje me rregullat e proçesimit korrekt të materialeve biologjike. Ky shërbim siguron një gamë të gjerë ekzaminimesh të specializuara, disa prej të cilave unike në sektorin mjekësor publik. Shërbimi ka një staf

mjekësor të përbërë prej mjekësh ordinatorësh dhe pedagogë të cilët përfshihen në trajnimin e mjekëve specializantë.


Personeli i teknikëve përgjigjet për pritjen, klasifikimin e mostrave biologjike, prelevimin, verifikimin e përputhshmërisë së mostrave, regjistrimin e të dhënave si dhe shpërndarjen e analizave sipas shërbimeve përkatëse.


Shërbimi i Mikrobiologjisë ndodhet në godinën e Urgjencës në QSUT. Për pacientët ambulatorë prelevimi kryhet në mjediset e konsultave të QSUT.

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook