Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Rreth Nesh

sherbimi-anestezi-reanimacion


Anestezia është procedura e cila aplikohet në përgjithësi përpara ndërhyrjeve kirurgjikale me qëllim që të bëjë gjithë apo një pjesë të trupit të pandjeshme ndaj dhimbjes. Specialisti anestezist i QSUT është i trajnuar për ushtrimin e kujdesit intensiv, trajtimin e dhimbjes, traumat, sëmundjet e brendshme, kardiologji, farmakologji. Specialisti anestezist vepron në tri aspekte kryesore: përgatitjen e pacientit para operacionit, aplikimin e anestezionit, trajtimi i nevojshëm duke mbajtur të gjitha vlerat referuese të trupit në kufijtë e normës gjatë operacionit, sigurimin e pacientit pa dhimbje pas operacionit.


Veç funksionit të anestezistit specialisti ka edhe funksionin e reanimatorit dhe thirret për të punuar në shërbimin e anestezisë duke u kujdesur për raste urgjente. Ai kontribuon në krijimin e ndihmave të para, zbatimin e kujdesit dhe të mbikëqyrjes që synojnë restaurimin dhe ruajtjen e funksioneve vitale të pacientit.


Rreth aktivitetit të Shërbimit të Anestezisë në QSUT në një vit:


Ditë qëndrimi mesatar për një shtrat

6

Shfrytëzimi i shtratit (klinikës)

100%

Shtrime gjithsej

895

Operacione gjithsej

15 333

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook