Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kontrata e punës


Kreu > Rreth nesh > Të punosh me ne > Kontrata e punës

Kontrata e punës

 

Të gjithë punonjësit në QSUT janë të punësuar me kontratë pune individuale sipas rregullave të Kodit të Punës.

Kontrata individuale e punës lidhet në pajtim të plotë me ligjin dhe kontratën kolektive të punës, që lidhet ndërmjet Drejtorit dhe Sindikatës apo Sindikatave më të përfaqësuara.

Kontrata e punës së punonjësit të QSUT përmban detyrimisht këto elementë:

  • Objektin e Kontratës;
  • Kohëzgjatjen, pavarësisht nga afati;
  • Kohën e provës, kur kërkohet;
  • Zgjidhja e kontratës së punës;
  • Kohën e punës në QSUT;
  • Përshkrimin e vendit të punës dhe detyrat specifike (aneksi i kontratës së punës);
  • Detyrimet e punëmarrësit dhe punëdhenësit;
  • Pagesa dhe shpërblimet në punë;
  • Procedura e zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook