Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Rreth QSUT


Kreu > Rreth nesh

Rreth QSUT “Nënë Tereza”

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë është institucioni shëndetësor më i madh në Shqipëri dhe si institucion shëndetësor akademik është i vetmi i këtij lloji duke u klasifikuar si e vetmja qendër shëndetësore terciare shqiptare.

 

Aktualisht QSUT ofron shërbim shëndetësor ambulator për rreth 150.000 persona në vit, shërbim spitalor për mbi 60.000 persona në vit dhe shërbim urgjencash për rreth 200.000 persona në vit.


QSUT “Nënë Tereza” në shifra

Qendra Spitalore “ Nënë Tereza” ndodhet në pjesën veri-lindore të Tiranës dhe zë një sipërfaqe 165 000 m2. Në raport me lidhjet dhe zonat kontaktuese QSUT kufizohet nga ana perëndimore me rrugën “Bardhyl”, veriu Rruga e Dibrës, jugu Rruga “Kongresi i Manastirit”, nga lindja shkolla Eqerem Çabej dhe objekte banimi. Ky kompleks karakterizohet nga ndërtime 1-6 kate.

Kampusi është i përbërë prej 9 objektesh spitalore, me një kapacitet prej 1612 shtretërish dhe ofron ndihmë mjekësore për mesatarisht 400 pacientë ditorë e të shtruar.

Punonjësit tanë në shërbim të pacientëve

QSUT ka në përbërje një numër total të punësuarish prej 2297, nga të cilët 1664 janë staf mjekësor, 266 punonjës në sektorët e shërbimeve dhe punonjës administrativë dhe 175 janë specializantë të fakultetit të mjekësisë.

Në spital punojnë 44 mjekë me titull profesor, 146 mjekë me grada të ndryshme, prej të cilëve 128 janë mjekë pedagogë pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë, infermierë 1170 dhe teknikë 63.

Bazuar në misionin e saj QSUT ka një aktivitet mjaft të madh, jo vetëm për të ofruar ndihmë mjekësore të kualifikuar për pacientët e shtruar, fluksin e pacientëve ambulatorë, por shërben dhe si një qendër reference për të sëmurët nga i gjithë vendi.

Përdorimi i strukturave dhe shërbimeve të QSUT

Gjatë një viti, fluksi i pacientëve të shtruar në QSUT është afërsisht 60 000.

Për periudhën korrik 2012 – korrik 2013, janë shtruar gjithsej 64 315 pacientë me tregues spitalorë:

 • Qëndrim total prej 413 947 ditësh;
 • Ditëqëndrim mesatar 6.44 ditë/pacientë;
 • Xhiro shtrati 37.68%;
 • Ditëshfrytëzimi i shtratit 66.26%.

Nga numri i përgjithshëm i pacientëve, dalin nga spitali të shëruar dhe në gjendje të përmirësuar 81.4%.

Ndërhyrjet Kirurgjikale

Numri i përgjithshëm i ndërhyrjeve kirurgjikale që kryhen gjatë një viti është 18.342, prej të cilave:

 • ndërhyrje neurokirurgjikale 1001;
 • ndërhyrje kardiokirurgjikale 525;
 • ndërhyrje vaskulare 891;

Shërbimi i Urgjencës

Një aktivitet i rëndësishëm në QSUT është ai i urgjencës:

 • Numri i përgjithshëm i rasteve urgjente 210 460;
 • Urgjenca pediatrike 45%;
 • Urgjenca të sëmundjeve të brendshme 28%;
 • Urgjenca kirurgjikale 16%;
 • Urgjenca të sëmundjeve infektive 9%.
Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook