Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Përshtypjet tuaja

Përshtypjet tuaja

Emri Mbiemri (*)

Ju lutemi të ndaleni për një moment për të na treguar përshtypjet tuaja. Mendimi juaj është i rëndësishëm për ne. Duke ju dëgjuar dhe duke përmbushur apo dhe tejkaluar pritshmëritë tuaja bëhemi spital më i mirë. Stafi ynë i marrëdhënieve me pacientët dhe publikun do të shqyrtojë, ndjekë dhe adresojë problemin tuaj.

Ju gjithashtu mund të ndani në këtë hapësirë çdo ide apo sugjerim në lidhje me mënyrën se si ne të përmirësojmë kujdesin dhe shërbimin tonë.

Lufta kundër dukurive të korrupsionit është një prioritet i drejtimit tonë institucional. Mos ngurroni të na njoftoni në momentin më të parë që vëreni se dikush nga personeli spitalor përpiqet të abuzojë me ju duke shkelur të drejtat tuaja, duke ju mohuar dhënien e shërbimit mjekësor në kohë dhe cilësi, ju kërkon lekë drejtpërdrejt apo në mënyrë të tërthortë. Ne do t’ju kontaktojmë menjëherë duke ju siguruar për ruajtjen e konfidencialitetit tuaj dhe ndjekje në vazhdimësi të problemeve të ngritura. Na ndihmoni që bashkë me shërimin tuaj të mundësojmë edhe “shërimin” e vetë sistemit shëndetësor nga plagët e tij.

Ju faleminderit!

 

Shënim: Fushat e shënuara me (*) janë fusha të detyrueshme për t’u plotësuar. Përpiquni të jeni të saktë në plotësimin e informacionit tuaj personal për të mundësuar komunikimin tonë të mëtejshëm.

Adresa e-mail (*)

Nr. Tel.Celular

Nr. Telefonit

Adresa e Banimit

Arsyeja e Mesazhit (*)

Teksti i Mesazhit

Plotësoni fushën e mëposhtme me kodin captcha