QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Kostos në QSUT

Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Kostos në QSUTNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Kostos në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere:

 

  • Të jetë diplomuar në Fakultetin Ekonomik
  • Të ketë njohuri të programeve kompjuterike bazë
  • Të ketë aftësi të mira drejtuese dhe organizative
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese e të punës në grup
  • Të ketë njohje të gjuhëve të huaja vërtetuar me çertifikatë/dëshmi (preferencë)

 

Aplikimet pranohen nga data 10.09.2014 deri më datë 17.09.2014.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve me Median dhe Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook