Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Numëratori Telefonik


Kreu > Numëratori Telefonik

Numëratori Telefonik
(formoni 04 2 349 ndjekur nga numri përkatës)

Administrata

Drejtoria e Përgjithshme
Drejtori i Përgjithshëm 9601
Sekretaria e Drejtorit të Përgjithshëm 9602
Zv/drejtori i Përgjithshëm 9309 / 9210
Sekretaria e Zv/drejtorëve të Përgjithshëm 9216
Drejtori i Burimeve Njerëzore 9295
Drejtori Ekonomik 9468
Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse 9562
Protokolli 9503
Sektori i Burimeve Njerëzore, Shefi dhe Specialistët 9348
Marrëdheniet me Mediat 9551
Marrëdhëniet me Pacientin dhe Publikun 9233 / 9169
Zyra e Informacionit 9185
Sektori i Financës (Shefi) 9275
Sektori i Financës (Pagat) 9238
Sektori i Infermieristikës (Shefi) 9278
Sektori i Infermieristikës 9306
Sektori i Prokurimeve (Shefi) 9580
Prokurimet 9443
Sektori i Auditit (Shefi) 9576
Sektori i Auditit 9251
Sektori investimeve, Shefi dhe Specialistët 9484
Sektori i Kostos (Shefi) 9337
Sektori i Kostos (Specialistët – 1) 9208
Sektori i Kostos (Specialistët – 2) 9563
Sektori i të Ardhurave Dytësore 9403
Zyra e Inventareve 9359
Sektori i Furnizimit 9186
Sektori i Hotelerisë 9404
Sektori i Hotelerisë (Specialistët) 9560
Sektori i Administratës (Shefi) 9572
Sektori i Transportit (Shefi) 9340
Sektori Teknik (Shefi) 9350
Koordinatorët e Mirëmbajtjes 9362
Sektorët e aktiviteteve
Përgjegjësi SA Neurologji 9269
Përgjegjësi SA Pediatri 9578
Përgjegjësi SA Kirurgji 9574
Përgjegjësi SA Patologji 9577
Përgjegjësi SA Laborator 9242
Specialist SA 9436


Sëmundjet e Brendshme

Recepsioni 9170
Shërbimi i Alergologjisë
Shefi i Shërbimit, Alfred Priftanji 9569
Infermieria 9223
Shërbimi i Endokrinologjisë
Shefi i Shërbimit, Agron Ylli 9263
Mjekët 9549 / 9323
Infermieria 9229
Laboratori 8/1 9377
Shërbimi i Gastrohepatologjisë
Shefi i Shërbimit, Adriana Babameto 2364782
Infermieria 9368
Sekretaria 9368
Infermieria 9368
Shërbimi i Hematologjisë
Shefi i Shërbimit, Pal Xhumari 9497
Mjekët 9434
Infermieria 9259
Shërbimi i Mjekësisë Interne & H.T.A.
Shefi i Shërbimit, Mihal Tase 9510
Sekretaria 9511
Mjekët Kati III 9512
Kryeinfermieri 9513
Kabineti i Biçikletës 9514
Infermieria Kati III 9515
Mjekët 9516
Shefi i Shërbimit, Margarita Resuli 9517
Mjekët Kati IV 9519
Kabineti EKO Kati IV 9520
Mjekët Kati IV 9521
Infermieria Kati IV 9522
Prova Ushtrimore 9524
Shërbimi i Nefrologjisë
Shefi i Shërbimit, Nestor Thereska 9357
Sulejman Kodra, Mjekët 9476
Transplanti 9506
Sekretaria 9285
Infermieria 9292
Dializa 9553
Dializa 9477
Eko 9554
Shërbimi i Rheumatologjisë
Shefi i Shërbimit, Teuta Backa 9550
Infermieria 9496
Fizioterapia 9427
Konsultat
Kryeinfermieri Informacioni 9523
Recepsioni Informacioni 9504
Recepsioni Informacioni 9502
Nefrologjia 9541
Farmacia 9552
Hematologjia 9556
Endokrinologjia 9561
Rheumatologjia 9564
Gastro-Hepatologji 9363
Shërbimi i Kardiologjisë I
Shefi i Shërbimit, Artan Goda 9489
Infermieria 9364
Shërbimi i Kardiologjisë II
Petrit Bara 9211
Mjekët 9447 / 9567
Infermieria 9342
Shërbimi i Reanimacionit të Kardiologjisë
Shefi i Shërbimit, Idriz Balla 9412
Mjekët 9320
Infermieria 9237
Kardiologji
Shefi i Shërbimit, Llesh Rroku 9488
Hemodinamika 9283
Kabineti EKO 9235
Kabineti i Provës (Biçikleta) 9267
Shefi i Urgjencës, Edmond Zaimi 9326
Infermieria 9609
Shërbimi i Kardiokirurgjisë
Shefi i Shërbimit, Edvin Prifti 9449
Shefi i Shërbimit, Llesh Rroku 9388
Infermieria 9384
Shefi i Shërbimit, Roland Xhaxho 9353
Infermieria 9379
Salla e Operacionit të Kardiokirurgjisë
Salla 9402
Shërbimi i Kirurgjisë Vaskulare
Shefi i Shërbimit, Edmond Kapedani 9325
Mjekët 9240
Infermieria 9301
Salla 9373


Sektorët ndihmës

Banka e gjakut
Punkti gjakut 9415
Biomedikal
Biomedikal 9555
Teknikët 9274
Çentrali
Informacioni i Kontrollit të Telefonave 9499
Mirëmbajtja Elektrike
Ofiçina e Mirëmbajtjes 9174
Mirëmbajtja
Teknikët 9287
Oksigjeni
Sëmundjet e Brendshme (Spitali Nr.1) 9227
Kirurgjia e Përgjithshme (Spitali Nr.2) 9425
Magazina
Karburanti (Spitali Nr. 4) 9189
Dshsu
Shefi i Shërbimit, Dritan Ulqinaku (Sektori Spitalor) 9168
Shefi i Shërbimit, Dritan Ulqinaku 9239
IT
Rrjeti 9182


Kirurgjia e Përgjithshme

Recepsioni 9171
Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme (Klinika I)
Shefi i Shërbimit, Edmond Çeliku 9248
Sekretaria 9248
Mjekët 9335 / 9508 / 9509
Salla Operacionit 9316
Infermieria 9241
Dhoma e Zgjimit 9371
Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme (Klinika III)
Nikollaq kaçani, shefi 9367
Salla Operacionit 9370
Dhoma Zgjimit 9387
Infermieria 9330
Kabineti Proktologjisë 9376
Kabineti Endoskopisë 9204
Shërbimi i Urologjisë (Klinika II)
Shefi i Shërbimit, Muastafa Xhani 9397
Sekretaria 9395
Salla Operacionit 9194
Reanimacioni 9471
Infermieria 9392
Urologjia Infantile 9394
Mjekët 9467
Salla operacionit 9327
Kabineti i Litotripsisë 9486
Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme
Shefi i Shërbimit, Myzafer Kaçi 9481
Kryeinfermieri 9324
Mikrokirurgji 9336
Salla e Operacionit 9199
Konsultat 9192
Kabineti i EKG 9366
Koordinimi i urgjencave
Qendra 9361
Shërbimi i Anestezi – Reanimacionit
Shefi i Shërbimit, Ilir Ohri 9475
Sekretaria 9475
Mjekët 9448
Shërbimi i Djegies – Plastika
Shefi i Shërbimit, Gjergji Belba 9321
Recepsioni 9179
Sekretaria 9231
Salla e Operacionit 9181
Reanimacioni 9374
Ambulanca e Pranimit 9308
Mjekët 9418 / 9421 / 9435 / 9338
Infermieria 9351


Shërbimi Onkologjik

Shefi i Shërbimit, Agim Sallaku 9312
Sekretaria 9349
Reanimacioni 9271
Salla e Operacionit 9360
Anatomia Patologjike 9302
Spitali Ditor 9414
Infermieria Kati II (Kirurgji) 9452
Infermieria Kati III (Gjinekologji) 9464
Infermieria Kati III (Kimioterapi) 9419
Infermieria Kati II (Radioterapi) 9212
Punkti Gjinekologjisë 9331
Punkti Radioterapisë 9407
Punkti Kirurgjisë 9411
Eko & Mamografia 9284
Histopatologji 9381
Recepsioni 9252
Laboratori Klinik 9225
Kobalti 9485
Radiologjia 9558
Farmacia 9317
Statistika 9375
Epidemiologjia 9390
Kryeinfermieri 9406
Statistika Rrezatimit 9453
Mjekët e Radioterapisë 9450
Mjekët 9493
Fizikantët 9247
Anatomia Patologjike 9369
Kyriterapia 9458
Punkti Kirurgjisë 9228
Ct Simultane 9557
Kobalti II 9559


Pediatria

Shërbimi i Terapisë Intesive

Shërbimi i Pediatrisë së Përgjithshme
Shefi i Shërbimit, Numila Kuneshka 9451
Sekretaria 9438
Pavioni 10 9410
Pavioni 11 9440
Ambulanca e Pranimit 9444
Shërbimi i Pediatrisë Infektive
Shefi i Shërbimit, Eli Foto 9423
Kryeinfermieri 9249
Pavioni 7 9401
Pavioni 8 9470
Shërbimi i Pediatrisë Infektive
Shefi i Shërbimit, Hysen Heta 9383
Salla Operacionit 9173
Infermieria 9341
Reanimacioni 9490
Dritan Alushani, Mjekët 9439
Shefi i Shërbimit, Sashenka Sallabanda 9334
Infermieria 9454
Shërbimi i Onkohematologjisë (Pediatrike)
Shefi i Shërbimit, Anila Godo 9495
Infermieria 9430
Shërbimi i Pneumo-Alergologjisë Pediatrike
Shefi i Shërbimit, Luljeta Serbo Kota 9457
Alergologjia 9460
Pneumologjia 9420
Shërbimi i Sëmundjeve Pediatrike Gastroenterohepatologjike dhe Neurologjike
Shefi i Shërbimit, Paskal Cullufi 9400
Sekretaria 9433
Kardiologjia 9422
Dializa 9152
Nefrologjia 9480
Pediatria Otorino-Laringologji
Infermieria 9462
Shërbimi i Gjenetikës Mjekësore
Shefi i Shërbimit, Vahe Mokini 9315
Mjekët 9311
Laborantët 9221
Pediatria specialiteteve
Sekretaria 9491
Kryeinfermieri 9465
Mjekët 9547
Kabineti i Fizioterapisë 9479
Konsultat 9441
Konsultat 9436


Sëmundjet Infektive dhe Dermatologjia

Shërbimi i Sëmundjeve Infektive
Shefi i Shërbimit, Dhimiter Kraja 9234 / 9426
Kryeinfermieri 9472
Ambulanca Pranimit 9258
Konsultat 9544
Reanimacioni 9255
Mjekët 9273 / 9265 / 9294
Kabineti RMS 9463
Kabineti EKO 9446
Infermieria Kati I 9461
Infermieria Kati II (M) 9286
Infermieria Kati II (F) 9203
Infermieria Kati III (M) 9257
Infermieria Kati III (F) 9272
Shërbimi i Dermatologjisë
Shefi i Shërbimit, Ermira Vasili 9279
Infermieria 9262
Niko Pecani 9607
Spitali Nr.4
Ambulanca e të Sëmurëve me Sida 9299


Spitali Nr. 5

Shërbimi i Neurologjisë
Shefi i Shërbimit, Jera Kruja 9219
Zamir Ndroqi, Reanimacioni 9459
Reanimacioni 9224
Ambulanca e Pranimit 9393
Infermieria Kati III 9266
Infermieria Kati IV 9213
Shërbimi i Neurokirurgjisë
Shefi i Shërbimit, Mentor Petrela 9303
Sekretaria 9209
Reanimatorët 9391
Kryeinfermieri 9253
Konsultat 9246
Salla e Operacionit 9382
Reanimacioni 9548
Infermieria Kati III 9164
Infermieria Kati IV 9352
Arsen Seferi, Mjekët 9498
Mjekët 9501
Gentian Kaloshi, Mjekët 9456
Shërbimi i Psikiatrisë
Shefi i Shërbimit, Ariel Çomo 9487
Riaftësimi 9416
Ambulanca Pranimit 9161
Infermieria Kati III 9483
Infermieria Kati IV 9494
Konsultat 9542
Klinika Trajtuese e Varësisë Alkoologjike
Varësia nga Alkooli 9215


Shërbimi i Okulistikës, O.R.L dhe Kirurgjisë Maxilo-Faciale

Shërbimi i Okulistikës
Shefi i Shërbimit, Vilma Mema 9592
Infermieria 9583
Kryeinfermieria 9586
Shërbimi O.R.L.
Shefi i Shërbimit, Besim Boci 9591
Sekretaria 9594
Infermieria 9585
Kryeinfermieri 9588
Mjekët 9560 / 9604
Audiograma 9605
Mjekët 9606
Shërbimi i Kirurgjisë Maxilo-Faciale
Shefi i Shërbimit, Ramazan Isufi 9593
Infermieria 9584
Kryeinfermieri 9587
Kabineti 9598
Spitali Francez
Konsultat 9293
Urgjenca 9581
Reparti Ditor 9582
Lindita Agolli, Reanimatore 9590
Reanimacioni 9193
Salla e Operacionit, Kryeinfermieri 9595
Salla e Operacionit 9596
Salla e Operacionit 9597

Laboratorët

Shërbimi i Laboratorit Klinik – Biokimik
Shefi i Shërbimit, Ndok Marku 9329
Mjekët 9205 / 9256
Sekretaria 9566
Laborantët 9218 / 9482 / 9230
Shërbimi i Laboratorit Imunologjik
Shefi i Shërbimit, Genc Sulçebe 9473
Laborantët 9354
Shërbimi i Laboratorit Mikrobiologjik
Shefi i Shërbimit, Betim Byku 9214
Pranimi 9201
Shërbimi i Laboratorit të Anatomisë Patologjike
Shefi i Shërbimit, Mehdi Alimehmeti 9220
Mjekët 9217 / 9568 / 9202
Laborantët 9232

Imazheria

Shërbimi i Imazherisë
Shefi i Shërbimit, Arben Rroji 9505
Sekretaria 9389
Mjekët 9398
Rezonancë 9166
Angiografi 9358
Radiologjia
Kirurgji e Përgjithshme 9339
Pielografi 9298
Infektiv 9236
Pediatri 9474
Patologji 9254
Shërbimi i Statistikës
Shefi i Shërbimit, Elizana Petrela 9260
Sporteli 9261
Arkiva 9478
Higjena
Inspektorët 9206
Farmacia Qëndrore
Shefi Narvina Sinani 9437
Përgjegjësi Farmacisë 9405
Farmacistët 9428
Depo 9429
Depo 9347
Farmacia
Kardiologji 9226
O.R.L – Okulistikë 9270
Kati III, IV, V, VI 9245
Kirurgji 9322
Pediatri 9206
Infektiv 9264
Neurologji – Neurokirurgji 9243
Konsultat 9552


Urgjenca e Sëmundjeve të Brendshme

Urgjenca e Sëmundjeve të Brendshme 9178
Qendra e Koordinimit të Urgjencave 9361
Zona e Kuqe
Dhoma e Shokut (1) 9609
Dhomë Ekzaminimi dhe Trajtimi (2) 9142
Dhomë Ekzaminimi dhe Trajtimi (3) 9141
Dhomë Ekzaminimi dhe Trajtimi (4) 9143
Dhomë Ekzaminimi dhe Trajtimi (5) 9144
Dhomë Ekzaminimi dhe Trajtimi (6) 9146
Tirazhi
Boksi 1 9145
Boksi 2 9146
Boksi 3 9147
Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook