Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Pyetjet e Vlerësimit të Personelit Infermieror


Kreu > Njoftime > Pyetjet e Vlerësimit të Personelit Infermieror

Pyetjet e Vlerësimit të Personelit Infermieror

1. Aparati Lokomotor
2. Dekubituset
3. Eliminimi
4. Etika dhe komunikimi
5. Gjumi dhe pushimi
6. Infeksionet Spitalore
7. Lëngjet dhe elektrolitet
8. Medikamentet
9. Menaxhimi i dhimbjes
10. Oksigjenimi
11. Shenjat Vitale – Siguria e pacientit
12. Stresi
13. Testet diagnostike
14. Urgjenca
15. Ushqyerja
16. Higjenë – të tjera
Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook