QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Njoftim për 2 vende të lira në pozicionin “Specialist/Jurist”

Njoftim për 2 vende të lira në pozicionin “Specialist/Jurist”NJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 2 (dy) vendeve vakante në pozicionin “Specialist/Jurist” pranë Drejtorisë Juridike në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere të përgjithshme:

 

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Drejtësi. Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë Institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi
  • Preferohet përvojë e mëparshme
  • Të ketë njohuri shumë të mira të kuadrit ligjor në fuqi e veçanërisht të përfaqësimit në proceset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjyqësorit si dhe në prokurimet publike
  • Të ketë njohuri shumë të mira të procedurave administrative
  • Të ketë aftësi për të respektuar afatet
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi
  • Të ketë aftësi dhe fleksibilitet në përditësimet e ndryshimeve ligjore
  • Të ketë njohuri të programeve kompjuterike
  • Të ketë njohje të gjuhëve të huaja/vërtetuar me çertifikatë/dëshmi (preferencë)

 

Aplikimet pranohen nga data 13.10.2015 deri më datë 20.10.2015.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook