QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Njoftim për 2 vende të lira në pozicionin “Farmacist” pranë Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik në QSUT

Njoftim për 2 vende të lira në pozicionin “Farmacist” pranë Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik në QSUTNJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSUT njofton shpalljen e 2 (dy) vendeve vakante në pozicionin “Farmacist” pranë Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik në QSUT.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentet përkatëse sipas kritereve të mëposhtme:

 

Kritere të përgjithshme:

 

Arsimi: Të ketë mbaruar arsimin e lartë Farmaci. Leje për ushtrimin e profesionit nga Urdhëri i Farmacistit të Shqipërisë. Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 

Përvoja: Preferohet eksperiencë pune.

 

Njohuri dhe aftësi: Njohuri të legjislacionit në fuqi. Njohuri shumë të mira të procedurave administrative. Aftësi të mira komunikimi. Të përmbushë në kohë dhe me korrektësi detyrat e ngarkuara. Aftësi pët të punuar në grup.

 

Aplikimet pranohen nga data 18.11.2015 deri më datë 25.11.2015.

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve me Publikun në Drejtorinë e QSUT.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook