QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për vende të lira pune > Arkiva e Njoftimeve > Kujdestar pranë Poleve të Administrimit të Integruar në QSU “Nënë Tereza”

Kujdestar pranë Poleve të Administrimit të Integruar në QSU “Nënë Tereza”NJOFTIM PËR PUNËSIMDrejtoria e QSU “Nënë Tereza” njofton shpalljen e 1 (një) vendi të lirë në pozicionin “Kujdestar” pranë Poleve të Administrimit të Integruar në QSU “Nënë Tereza”.

 

Personat e interesuar duhet të dorëzojnë CV dhe dokumentat përkatëse sipas kritereve të mëposhtme :

 
 

Kritere të përgjithshme:

 

Arsimi:

Arsim i mesëm.

 

Përvoja:

Preferohet eksperiencë pune në institucione të kujdesit shëndetësor.

 

Aftësi:

Aftësi shumë të mira komunikimi. I aftë të përmbushë në kohë dhe me korrektësi detyrat e ngarkuara.

 
 

Aplikimet pranohen nga data 02.10.2017 deri më datë 16.10.2017

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë zyrës së Marrëdhënieve Publikun në Drejtorinë e QSU “ Nënë Tereza”

 

Të gjithë kandidatët fitues do të rivlerësohen në fund të kontratës 3 (tre) mujore.DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook