Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Lista e Specializimeve


Kreu > Kërkimi Shkencor > Lista e Specializimeve

Lista e Programeve të Specializimit

 

 1. Alergologji
 2. Anatomi patologjike
 3. Anestezi-reanimacion
 4. Dermatologji
 5. Endokrinologji
 6. Gastrohepatologji
 7. Hematologji
 8. Diagnozë me imazhe
 9. Kardiokirurgji
 10. Kardiologji
 11. Kirurgji e përgjithshme
 12. Kirurgji maksilo-faciale
 13. Laborator klinik-biokimik
 14. Mikrobiologji
 15. Mjek familjeje
 16. Mjekësi interne
 17. Mjekësi ligjore
 18. Nefrologji
 19. Neurologji
 20. Neurokirurgji
 21. ORL
 22. Okulistikë
 23. Onkologji
 24. Ortopedi-traumatologji
 25. Pediatri
 26. Pedodonti
 27. Pneumonologji
 28. Psikiatri
 29. Psikiatri e fëmijëve dhe e adoleshentëve
 30. Reumatologji
 31. Sëmundje infektive
 32. Shëndet publik
 33. Terapi stomatologjike
 34. Toksikologji klinike
 35. Stomatologji (kirurgji orale, kirurgji maksilo- faciale, protetika fikse, protetika të lëvizshme, protetika kirurgjikale, ortodonci periodontologji)
Rezervo Konsultën Ambulatore Rezervo
Konsultën
Ambulatore
Na ndiqni në Facebook