QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Kërkesë për menaxhimin e hapësirave të territorit brenda Q.S.U “Nënë Tereza”

Kërkesë për menaxhimin e hapësirave të territorit brenda Q.S.U “Nënë Tereza”NJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

Me anë të këtij njoftimi Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen tuaj lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e menaxhimit, organizimit dhe disiplinimit te lëvizjes se automjeteve, në territorin e brendshëm të Q.S.U. “Nënë Tereza”.

 

Menaxhimi i hapësirave të territorit brenda Q.S.U. “Nënë Tereza”, lidhur me lëvizjet e automjeteve bën të nevojshëm ngritjen e një sistemi funksional parkimi të domosdoshëm për pacientët dhe famijarët e tyre, si dhe ofron një ambjent të sigurt dhe me një standart bashkëkohor për të gjithë.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve,

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”