QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Kërkesë për donacion për paisjen e sallave post operatore me shtretër pacientësh

Kërkesë për donacion për paisjen e sallave post operatore me shtretër pacientëshNJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

Me anë të kësaj thirrje Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen e të interesuarve, lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit mjekësor dhe ofrimin e ndihmës ne rritjen e cilësisë së shërbimit.

 

Nisur nga rritja e numrit të pacientëve që i ushtrohen ndërhyrjeve kirurgjikale në shërbimin e Onkologjikut, si dhe nga ndryshimet e teknologjisë, Q.S.U “Nënë Tereza” kërkon donatorë që të kontribojnë në paisjen e sallave post operatore me shtretër pacientësh, të cilët duhet të jenë me 3-4 motorrë për pozicionim të pacientëve.

 

Vendosja e këtyre paisjeve të reja në ambjentet post operatore do të rriste cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve.

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”