QSUT

Telefon : 00355 4 2349233

Urgjenca (për Tiranën) : 00355 4 2222235

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë (Shiko ku gjendet në hartë)

Rezervimet e Konsultave Ambulatore (e hënë - e premte) : 0800 28 28 (vetëm nga numër fiks) 00355 4 2349217

Kreu > Njoftime > Njoftime për Donacione > Arkiva e Njoftimeve > Kërkesë për donacion në Shërbimin Infektiv

Kërkesë për donacion në Shërbimin InfektivNJOFTIM PËR DONACIONTë Interesuarve

 

Me anë të kësaj thirrje Q.S.U. “Nënë Tereza” dëshiron të kërkojë vëmendjen e të interesuarve, lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit mjekësor dhe ofrimin e ndihmës ne rritjen e cilësisë së shërbimit.

 

Nisur nga fluksi i lartë i pacientëve në Shërbimin Infektiv dhe nga kërkesa për diagnostikime imazherike,Q.S.U “Nënë Tereza” ka parashikuar instalimin e skanerit për kryerjen e këtyre egzaminimeve.

 

Për krijim e hapsirave të nevojshme për instalimin e kësaj paisje ,Q.S.U Nënë Tereza kërkon donatorë që të kontribojnë në rikonstruksionin dhe përshtatjen e ambjenteve egzistuese.

 

Duke shpresuar në bashkëpunmin e frytshëm midis palëve,

 
 
 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”